Modernizare DN 29D Botoșani – Ștefănești

Se așterne ultimul strat asfaltic pe zona Guranda – Trușești.

Modernizare DN 29D Botoșani – Ștefănești