Propuneri legislative initiate în legislatura 2016-prezent

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 20/01.02.2017 L67/10.04.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 în reexaminare
la Senat
2. 60/26.02.2018 L487/20.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a societăţilor la comisii
3. 63/26.02.2018 L485/20.11.2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice nr.75/1994 la comisii
4. L101/05.02.2018 LEGE Anti-birocraţie la comisii
5. 103/12.03.2018 L442/06.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
6. 108/12.03.2018 L486/20.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice la comisii
7. 112/12.03.2018 L488/20.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice la comisii
8. 122/14.03.2018 L483/20.11.2017 Propunere legislativă privind posibilitatea societăţilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu la comisii
9. 193/10.04.2018 L558/18.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române, republicată la comisii
10. 203/15.05.2017 L71/10.04.2017 Propunere legislativă pentru modifiarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
11. 206/22.05.2017 L61/03.04.2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală la comisii
12. 223/06.06.2017 L95/02.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată pe ordinea de zi
13. 413/30.10.2017 L288/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale la comisii
14. 522/04.12.2017 L309/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali la comisii
15. 544/07.12.2017 L292/04.09.2017 Proiect de Lege pentru susţinerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri la comisii
16. 547/07.12.2017 L332/04.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor retrimis
la comisii
17. 560/07.12.2017 L313/04.09.2017 Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice la comisii
18. 561/07.12.2017 L314/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice la comisii
19. BP50/21.02.2017 BP43/22.02.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici * Republicată şi a Hotărârii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici la Senat
20. BP333/05.09.2017 L483/20.11.2017 Propunere legislativă privind posibilitatea societăţilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu la Senat
21. BP346/06.09.2017 L486/20.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice la Senat
Apreciază sau distribuie această postare: